Kancelaria PR dla ‚Rzeczpospolitej Lokalnej’

„RL 2020” to wydarzenie specjalne zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podczas dwóch dni debat i warsztatów kilkuset uczestników (animatorzy społeczni, samorządowcy, lokalni liderzy) opracowywało rozwiązania w takich obszarach jak m.in: integracja społeczna, edukacja, działalność organizacji społecznych, bariery we współpracy z samorządami oraz …